Privacyverklaring & Disclaimer

Bloemen de Maas b.v., gevestigd aan Loonse Waard 10 6606 KG Niftrik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

info@bloemendemaas.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bloemen de Maas b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een klantprofiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bloemendemaas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bloemen de Maas b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bijhouden van bezoekstatistieken.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U de mogelijkheid te bieden een klantprofiel aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Worldwood b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bloemen de Maas b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Als u een contact- of offerteaanvraagformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Als u het nieuwe debiteurformulier invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, en vervolgens opgeslagen in ons klantbestand zolang de dienstverlening deze gegevens benodigd heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bloemen de Maas b.v. verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bloemen de Maas b.v. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bloemen de Maas b.v. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Analytische en tracking cookies
Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren. Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Gegevens van Google Analytics hebben een maximum bewaartermijn van twee jaar. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Functionele cookies
Voor het beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, fraude en overige beveiliging maakt onze website gebruik van Wordfence. Gegevens van Wordfence hebben een maximum bewaartermijn van 24 uur. Lees het privacybeleid van Wordfence voor meer informatie.

Social media cookies van derden

Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer u op onze website een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan uw IP-adres herkennen op het moment dat u een pagina van onze website wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden u aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bloemen de Maas b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bloemendemaas.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bloemen de Maas b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is de website beveiligd met een SSL (Secure Socket Layer) certificaat. Dankzij SSL worden alle persoonlijke gegevens versleuteld en dus onleesbaar voor derden over het internet verstuurd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bloemendemaas.nl

Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring neemt u dan contact met ons op via info@bloemendemaas.nl

Disclaimer

Hoewel Bloemen de Maas b.v. streeft om betrouwbare en bijgewerkte informatie op deze website te vermelden, kan Bloemen de Maas b.v. niet garanderen dat de informatie correct is op het moment waarop deze wordt geplaatst of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Bloemen de Maas b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor enige schade (in welke vorm dan ook) die direct of indirect wordt veroorzaakt door het gebruik van deze website. Bloemen de Maas b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en onjuiste informatie van derde partijen waarnaar op deze site wordt verwezen. Bloemen de Maas b.v. kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie.

Bepaalde hyperlinks op deze website verwijzen naar websites van derden. Bloemen de Maas b.v. kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de nauwkeurigheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op websites van derden.

Niets van deze website mag worden overgenomen zonder toestemming van de rechthebbende.